Punkt Konsultacyjny i świetlica dla dzieci w Łomży

Świetlica w Łomży, Fundacja OcalenieDo 2010 roku w Łomży działał jeden z ośrodków dla cudzoziemców, prowadzonych przez Urząd do spraw Cudzoziemców. Ze względu na bliskość ośrodka, Fundacja Ocalenie w 2006 roku uruchomiła w Łomży Punkt Konsultacyjny dla cudzoziemców – przede wszystkim dla uchodźców oraz osób będących w procedurze uchodźczej. Punkt nadal działa, ze względu na bliskość innego, wciąż działającego ośrodka – w Czerwonym Borze, a także dla mieszkających do dziś w Łomży rodzin z doświadczeniem uchodźczym. Przy Punkcie Konsultacyjnym działa także świetlica dla dzieci.

 

Działalność Punktu Konsultacyjnego

 

Punkt zapewnia cudzoziemcom i cudzoziemkom wsparcie mentora kulturowego, mówiącego po rosyjsku i czeczeńsku oraz psycholożki i prawniczki. Potrzeba zatrudnienia takich specjalistów wynika z potrzeb osób z doświadczeniem uchodźczym, które potrzebują często zarówno wsparcia adaptacyjnego, jak i psychologicznego, a także pomocy prawnej.

Mentor kulturowy, czyli pracownik pochodzący ze środowiska uchodźczego, pomaga rozwiązać codzienne problemy klienta lub klientki, w razie potrzeby włączając także wsparcie psychologiczne lub prawne.

Punkt Konsultacyjny w Łomży działa przy ul. Sadowej 8, jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.

 

Świetlica w Łomży, Fundacja OcalenieŚwietlica dla dzieci uchodźczych i dzieci polskich

 

Dość szybko po uruchomieniu Punktu stało się jasne, że wsparcia potrzebują także dzieci klientek i klientów Fundacji. Dzieci uchodźcze, często po traumatycznych przeżyciach, przerwach w edukacji i bez znajomości polskiego, stają przed niezwykle trudnym wyzwaniem podjęcia nauki w nowym kraju, w obcym języku.

Aby ułatwić dzieciom i młodzieży uchodźczej podejmowanie i kontynuowanie nauki w polskiej szkole przy Punkcie Konsultacyjnym w Łomży uruchomiliśmy świetlicę, w której dzieci otrzymują przede wszystkim pomoc w nauce języka polskiego oraz odrabianiu zadań domowych.

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny oraz w wakacje, kiedy organizowane są w niej półkolonie i zajęcia integracyjne. Do uczestnictwa zapraszamy także polskie dzieci z klas, w których uczą się dzieci uchodźcze. Formuła półkolonii i wakacyjna atmosfera sprzyjają lepszemu poznaniu się i przełamywaniu lodów. Najczęściej relacje pomiędzy dziećmi w trakcie następnego roku szkolnego ulegają znacznej poprawie.

W roku szkolnym 2017/2018 ze świetlicy korzystało około 25 dzieci. Wsparcie w nauce zapewniały wolontariuszki i wolontariusze.

 

Finansowanie działań Punktu Konsultacyjnego i świetlicy

 

Aktualnie działalność Punktu Konsultacyjnego i świetlicy w Łomży jest możliwa dzięki wsparciu Fundacji Benefit Systems.

Jednak każde dodatkowe wsparcie finansowe pozwoli nam poszerzyć zakres pomocy, której udzielamy osobom z doświadczeniem uchodźczym.

Naszą działalność w Łomży można wesprzeć przekazując jednorazową lub cykliczną darowiznę na Fundację Ocalenie.


Warszawa

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl


Łomża

Sadowa 8, 18-400 Łomża

+48 86 214 16 57

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

cpc@cpc.org.pl

cpc.org.pl


Dane rejestrowe

Fundacja Ocalenie

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

NIP: 118-157-02-03

KRS: 0000030279