Rozpoczynamy nabór do Akademii Mentorów i Mentorek Kulturowych

Zapraszamy do kolejnej edycji naszej akademii! Tym razem zapraszamy cudzoziemców i cudzoziemki, którzy/re pracują lub działają wolontaryjnie w organizacjach pozarządowych i chcieliby/chciałyby rozpocząć pracę w charakterze mentora/ki kulturowego/j. Zapraszamy osoby z całej Polski.

Dlaczego warto? 

Osoba, która weźmie udział w Akademii Mentorów Kulturowych:

  • nabędzie wiedzę z zakresu poruszania się w polskim systemie prawno-administracyjnym,
  • zdobędzie umiejętności radzenia sobie w pracy z klientem cudzoziemskim,
  • będzie świadoma procesów zachodzących na styku kultur i będzie umiała czerpać z tego korzyści w pracy międzykulturowej,

Kto może wziąć udział? 

  • osoby z całej Polski, które mówią w języku polskim w stopniu bardzo dobrym, umożliwiającym swobodną komunikację.
  • osoby, które będą gotowe uczestniczyć w zjazdach Akademii od października 2021 r. do maja 2022 r. (raz w miesiącu 2 dni weekendu zgodnie z harmonogramem),

Jak wziąć udział? 

WAŻNE! CV bez wypełnionego formularza nie będą rozpatrywane.

  • Rekrutacja trwa od 1-13.10.2021 r.
  • Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 18.10.2021
  • Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną w formie online

W akademii weźmie udział 12-14 osób.

Akademia ma charakter warsztatowy, będzie prowadzona metodami angażującymi, a nie wykładowymi.

Akademia Mentorów i Mentorek Kulturowych ma charakter rozwojowy, a nie psychoterapeutyczny. Nie rekomendujemy udziału w AMM osobom w trudnym procesie terapeutycznym oraz w kryzysie psychicznym.

 

Więcej informacji o AKADEMII MENTORÓW 2021_2022 – prowadzący, program zajęć itp.

 

Akademia Edukatorów i Edukatorek Kulturowych to działanie w ramach projektu “Polska naszym wspólnym domem”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.