Jak wspieramy osoby z Ukrainy?

Od 24 lutego granicę z Polską przekroczyło już ponad 4 miliony osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Większość z nich to kobiety i dzieci. W Fundacji Ocalenie od początku konfliktu aktywnie wspieramy uchodźców i uchodźczynie – organizujemy noclegi interwencyjne, udzielamy pomocy prawnej i psychologicznej, otwieramy świetlice i punkty edukacyjne, oraz podejmujemy szereg innych działań, których celem jest wsparcie osób z Ukrainy w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

 

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Centrum Pomocy Cudzoziemcom oferuje wsparcie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, pomoc prawną i psychologiczną, wsparcie w poszukiwaniu pracy, a także w znalezieniu noclegu. Od początku inwazji CPC działa jeszcze intensywniej, dlatego też rozbudowaliśmy zespół o nowe osoby mentorskie, zwłaszcza posługujące się językiem ukraińskim.

CPC działa w Warszawie oraz w Łomży. W Łodzi prowadzimy Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców i Obcokrajowczyń w Łódzkim Centrum Wielokulturowym, gdzie osoby cudzoziemskie mogą również skorzystać ze wsparcia asystentów i asystentek kulturowych, prawników i prawniczek, psychologów i psycholożek, a od 16 maja również z porad doradczyni zawodowej.

W Warszawie:

 • Zarejestrowaliśmy 1876 osób (dla porównania w całym 2021 roku było to 1649 osób). Większość nowo zarejestrowanych klientów i klientek to osoby z Ukrainy.
 • Przeprowadziliśmy 3065 konsultacji mentorskich, 216 konsultacji doradczyni zawodowej, 546 konsultacji prawnych oraz 193 konsultacje psychologiczne.

 W Łomży:

 • Zarejestrowaliśmy 322 nowie osoby, w tym 293 z Ukrainy.
 • Przeprowadziliśmy 917 konsultacji mentorskich, 300 konsultacji prawnych (marzec-maj).
 • Do świetlicy zapisanych zostało 10 dzieci.

W Łodzi:

 • Zarejestrowaliśmy 471 nowych osób, w tym 416 z Ukrainy.
 • Odbyło się 650 konsultacji asystenckich, 14 konsultacji doradczyni zawodowej i 50 konsultacji prawnych.

Dane dotyczą okresu od 24 lutego do końca maja.

 

Pomoc rzeczowa

Przy CPC działa również Magazin – sklep, gdzie można zrobić zakupy bez pieniędzy, wykorzystując przyznaną pulę punktów. Zarejestrowane w Magazinie osoby mogą kupić w ten sposób m.in. odzież, kosmetyki czy środki czystości.

 • Od marca do maja zarejestrowaliśmy 1174 nowe osoby/rodziny, w tym 1071 z Ukrainy. Dla porównania – w całym 2021 roku w Magazinie zarejestrowało się 275 nowych osób/rodzin.
 • Odbyło się 958 wizyt w Magazinie – ta liczba odpowiada około 2/3 wszystkich wizyt w roku poprzednim.

 

Świetlice w Warszawie

Na warszawskiej Ochocie otworzyliśmy pierwszą świetlicę dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym. W najbliższych tygodniach planowane jest otwarcie dwóch kolejnych. Świetlice zapewniają dzieciom możliwość nauki i zabawy, a ich opiekunom czas na organizację życia w Polsce, pracę i odpoczynek. Odbywają się tam różnego rodzaju zajęcia, warsztaty oraz kurs języka polskiego.

 • W pierwszej świetlicy na koniec maja zapisanych było 37 dzieci, w tym 36 z Ukrainy.
 • Na kursy języka polskiego zapisały się 33 osoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkty edukacyjne w ośrodkach zakwaterowania na Mazowszu

Do tej pory powstało 12 punktów edukacyjnych na Mazowszu w miejscowościach: Warszawa (2 punkty), Pilaszków, Święcice, Gnatowice Stare, Bramki, Maków Mazowiecki, Wsola, Osieck, Otwock, Tomice, Grębiszew. Punkty edukacyjne są obecnie na etapie wyposażania, ale w wielu z nich już odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży – animacyjne, plastyczne, sportowe, językowe, artystyczne, trening umiejętności społecznych i inne.  W punktach dostępne będzie również wsparcie psychologiczne dla dzieci i rodzin.

 • Powstało 12 punktów edukacyjnych na Mazowszu.
 • Z oferty punktów skorzystało już łącznie ponad 600 dzieci.

Przestrzenie przyjazne dzieciom w punktach recepcyjnych

W marcu uruchomiliśmy 6 przestrzeni przyjaznym dzieciom w punktach recepcyjnych przy granicy polsko-ukraińskiej w: Hrubieszowie, Zamościu, Dorohusku, Przemyślu, Korczowej i Łodynie. Wraz z zamykaniem kolejnych punktów recepcyjnych, zamknęliśmy również nasze przestrzenie. Obecnie nadal działamy w Hrubieszowie oraz w Przemyślu. Przestrzenie przyjazne dzieciom to miejsca, gdzie dzieci mogą się pobawić i skorzystać z zajęć organizowanych przez pracowników i pracowniczki Fundacji oraz wolontariuszy i wolontariuszki. W tym czasie ich mamy mają czas, aby zastanowić się nad dalszymi krokami albo po prostu odpocząć.

 • Od marca do końca maja gościliśmy w punktach 5400 dzieci.
 • Od początku w naszym programie wzięło udział 65 wolontariuszy i wolontariuszek. 

Pomoc mieszkaniowa

Z naszego wsparcia w znalezieniu schronienia korzystają zarówno obywatele i obywatelki Ukrainy, jak i osoby z innych państw uciekające przed wojną w Ukrainie.  Obecnie udostępniamy 2 rodzaje pomocy mieszkaniowej: w punkcie recepcyjnym Biennale Warszawa oraz w jednym z warszawskich hoteli, gdzie wynajęliśmy miejsca noclegowe. Do końca maja osoby w najtrudniejszej sytuacji mogły również skorzystać z mieszkań udostępnionych przez firmę SonarHome.

 • W punkcie recepcyjnym Biennale do 10 czerwca gościliśmy 653 osoby i 9 czworonogów.
 • Z możliwości tymczasowego noclegu w hotelu do 7 czerwca skorzystało 1229 osób.
 • W udostępnionych mieszkaniach do końca maja mieszkało 11 osób, w tym 6 dzieci.

 

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez zaangażowania wolontariuszy i wolontariuszek, a także wsparcia darczyńców i darczyń indywidualnych oraz partnerów społecznych. Dziękujemy, że możemy na Was liczyć! Jeśli chcecie dalej pomagać nam w odpowiadaniu na potrzeby i problemy osób z Ukrainy, dorzućcie swoją cegiełkę do zbiórki.

 

 

Слава Україні!