Zasady ewakuacji zwierząt z Ukrainy

!! Українська версія нижче !! Wersja w języku ukraińskim poniżej !!

Czy podczas ewakuacji do Polski można zabrać zwierzęta? Na jakich warunkach? 

Główny Lekarz Weterynarii wydał tymczasową procedurę dotyczącą postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi wjeżdżającymi z Ukrainy do UE. Zwierzęta przemieszczane w czasie trwania konfliktu militarnego nie muszą być zaopatrzone w wynik badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie. 

Psy, koty, fretki

W czasie trwania konfliktu militarnego, zwierzę może zostać wprowadzone na teren UE jeśli:

  • jest oznakowane mikrochipem, któremu towarzyszy dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciwko wściekliźnie nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem przemieszczania
  • jest możliwość weryfikacji tożsamości zwierzęcia tj. powiązania szczepienia z oznakowaniem

Każdy podróżny, którego zwierzę nie posiada wyniku badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie, zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia znajdującego się na stronie Głównego Inspektoriatu Weterynarii – link

We wniosku należy wskazać miejsce pobytu zwierzęcia na terenie Polski.

Jeśli miejsce pobytu jest znane, zwierzę zostaje objęte przez Powiatowego Lekarza Weterynarii izolacją i odbywa się:

  • oznakowanie zwierzęcia
  • zaszczepienie przeciw wściekliźnie
  • pobranie krwi do badania serologicznego

Po uzyskaniu wyników zwierzę zostaje zwolnione z izolacji, a właściciel otrzymuje dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów.

Jeśli podróżny nie jest w stanie wskazać miejsca pobytu zwierzęcia na terenie Polski, to urzędowy lekarz weterynarii dokonuje oznakowania i zaszczepienia zwierzęcia w miejscu tymczasowego pobytu zwierzęcia wraz z właścicielem/opiekunem po przekroczeniu granicy.

Koszty są pokrywane z budżetu państwa!

Gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce

Z uwagi na brak zagrożenia związanego z potencjalnym przeniesieniem chorób zakaźnych niebezpiecznych dla ludzi lub zwierząt wirusa wścieklizny wprowadza się czasowe zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii na wwóz. 

Źródło:

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Tymczasowa-procedura-przemieszczania-zwierzat-towarzyszacych-z-terytorium-Ukrainy-na-teren-Polski-przez-osoby-nie-posiadajace-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych-dla-psow-kotow-i-fretek/idn:1999

***

Чи можна під час евакуації до Польщі забрати з собою тварин? На яких умовах?

Головний Ветеринарний Лікар затвердив тимчасовий порядок роботи з тваринами, які в’їжджають до ЄС з України. Тварини, які переміщуються під час військового конфлікту, не потребують дослідження титру антитіл проти сказу.

Собаки, коти, фретки

Під час військового конфлікту тварина може бути ввезена до ЄС, якщо вона:

  • ідентифікована мікрочіпом, який супроводжується документом підтверджуючим проведення вакцинації проти сказу не раніше ніж за 12 місяців до дати переміщення
  • можна зідентифікувати тварину, тобто поєднати вакцинацію з означенням

Кожен мандрівник, чия тварина не пройшла серологічного дослідження для визначення наявності антирабічних антитіл, є зобов’язаний заповнити декларацію на сайті Головної ветеринарної інспекції – посилання

У заяві має бути зазначено місце перебування тварини в Польщі.

Якщо місце перебування відоме, тварина поміщається в ізоляції окружним ветеринарним працівником та буде мати місце:

  • маркування тварини
  • вакцинація проти сказу
  • забір крові для серологічного дослідження

Після отримання результатів тварина випускається з ізоляції, а власник отримує документи, що підтверджують відповідність вимогам.

Якщо мандрівник не може вказати місцеперебування тварини в Польщі, офіційний ветеринар після перетину кордону разом з власником/опікуном маркує та вакцинує тварину в місці тимчасового перебування тварини.

Витрати покриває державний бюджет!

Гризуни, кролики, амфібії, рептилії, декоративні водні тварини, безхребетні

У зв’язку з відсутністю ризику, пов’язаного з потенційною передачею небезпечних для людей або тварин інфекційних захворювань вірусу сказу, введено тимчасове звільнення від обов’язку отримання дозволу на ввезення від Головного Ветеринарного Лікаря.

Джерело:

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Tymczasowa-procedura-przemieszczania-zwierzat-towarzyszacych-z-terytorium-Ukrainy-na-teren-Polski-przez-osoby-nie-posiadajace-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych-dla-psow-kotow-i-fretek/idn:1999