Fundacja Ocalenie w programie Erasmus Plus

W tym roku otrzymaliśmy akredytację w europejskim programie Erasmus Plus.
Możemy wysyłać i przyjmować wolontariuszy, uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach.
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu na: evs@ocalenie.org.pl