Czekamy na tutorów i tutorki dzieci uchodźczych i migranckich

Poszukujemy wolontariuszy i wolontariuszek zainteresowanych zaangażowaniem się w jeden z programów fundacji w charakterze tutorów i tutorek dzieci uchodźczych i migranckich.

Naszym celem jest pomoc dzieciom w nauce oraz w funkcjonowaniu w polskiej szkole. Razem uczymy się, motywujemy, szukamy mocnych stron dziecka, WSPIERAMY.

Staramy się pomóc uczestniczkom i uczestnikom programu ukończyć rozpoczęty etap edukacji z lepszymi wynikami i lepszym samopoczuciem – poprzez zapewnienie stałego wsparcia, pracując regularnie z nimi i z ich rodzinami, a także poprzez organizację wycieczek i spotkań w instytucjach kultury, sztuki i nauki. Pomagamy także w nauce języka polskiego dzieciom, które jeszcze go nie znają.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: Zgłoś się na wolontariat

Od kandydatów i kandydatek na tutorów-wolontariuszy oczekujemy:

 • otwartości na osoby z różnych kręgów kulturowych;
 • dyspozycyjności od września / października 2022 r. do końca stycznia 2023 r. (z możliwością przedłużenia tutoringu);
 • gotowości na regularne spotkania raz lub dwa razy w tygodniu (dwie godziny tygodniowo) z podopiecznym/podopieczną;
 • znajomości języka polskiego jako języka natywnego;
 • znajomości jednego spośród następujących języków: ukraiński, rosyjski, angielski, francuski, arabski;
 • uczestnictwa w zebraniach zespołu raz w miesiącu w godzinach popołudniowych/ wieczornych;
 • uczestnictwa w warsztatach 27 i 28 sierpnia 2022 r. lub 8 i 9 października 2022 r. w godzinach 09.00-17.00

Wolontariat jest skierowany do osób powyżej 18 roku życia.

Osobom, które zdecydują się wesprzeć program swoim zaangażowaniem, zapewniamy:

 • zorganizowanie pracy z dzieckiem (harmonogram spotkań, miejsce spotkań itp.);
 • warsztaty przygotowujące do pracy z dzieckiem;
 • bieżące wsparcie merytoryczne i organizacyjne w trakcie udziału w programie;
 • materiały do nauki;
 • możliwość korzystania z superwizji;
 • możliwość poznania od kuchni pracy naszego wielokulturowego, eksperckiego zespołu;
 • współpracę w oparciu o porozumienie o wolontariacie;
 • dodatkowe szkolenia i warsztaty wzmacniające kompetencje tutora/ tutorki;
 • możliwość zaliczenia praktyk studenckich.

Jesteśmy organizacją, która stara się tworzyć przyjazną przestrzeń dla ludzi wszystkich wyznań, orientacji, płci, narodowości, w różnym wieku i stopniu sprawności. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby zmieniać świat razem z nami.

Gorąco zachęcamy do zgłaszania się na wolontariat – to wyjątkowa możliwość wsparcia rodzin uchodźczych i migranckich w Polsce i bliższego ich poznania.