Wolontariat – czekamy na tutorów i tutorki dzieci uchodźczych i migranckich (Warszawa)

Poszukujemy wolontariuszy i wolontariuszek zainteresowanych zaangażowaniem się w jeden z programów fundacji w charakterze tutorów i tutorek dzieci uchodźczych i migranckich.

Program “Wiedza do Potęgi” prowadzony przy wsparciu Fundacji BNP Paribas skierowany jest do dzieci i młodzieży uchodźczej i migranckiej w wieku szkolnym

Naszym celem jest pomoc dzieciom w nauce oraz w funkcjonowaniu w polskiej szkole. Razem uczymy się, motywujemy, szukamy mocnych stron dziecka, WSPIERAMY.

Staramy się pomóc uczestniczkom i uczestnikom programu ukończyć rozpoczęty etap kształcenia z lepszymi wynikami i lepszym samopoczuciem – poprzez zapewnienie stałego wsparcia, pracując regularnie z nimi i z ich rodzinami, a także poprzez organizację wycieczek i spotkań w instytucjach kultury, sztuki i nauki.

ZGŁOŚ SIĘ >>>

Od kandydatów i kandydatek na tutorów- wolontariuszy oczekujemy:

 • otwartości na osoby z różnych kręgów kulturowych;
 • dyspozycyjności od marca do grudnia 2021 r. – gotowości na regularne spotkania raz lub dwa razy w tygodniu z podopiecznym/podopieczną (forma spotkań: stacjonarna lub zdalna – do ustalenia, w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej);
 • znajomości języka polskiego jako języka natywnego;
 • znajomości jednego spośród następujących języków : rosyjski, angielski, francuski, arabski;
 • uczestnictwa w zebraniach zespołu raz w miesiącu w godzinach popołudniowych/ wieczornych;
 • uczestnictwa w warsztatach 20 i 21 marca 2021 r., w godz. 9-16 (20 marca) i 9-15 (21 marca) – szkolenie w formie zdalnej. 

Osobom, które zdecydują się wesprzeć program swoim zaangażowaniem, zapewniamy:

 • zorganizowanie pracy z uczniami i uczennicami (harmonogram spotkań, miejsce spotkań itp.),
 • warsztaty przygotowujące do pracy z uczniami i uczennicami,
 • bieżące wsparcie merytoryczne i organizacyjne w trakcie udziału w programie,
 • możliwość korzystania z indywidualnych superwizji,
 • możliwość poznania od kuchni pracy naszego wielokulturowego, eksperckiego zespołu,
 • współpracę w oparciu o porozumienie o wolontariacie,
 • dodatkowe szkolenia i warsztaty wzmacniające kompetencje tutora/ tutorki,
 • możliwość zaliczenia praktyk studenckich.

Jesteśmy organizacją, która stara się tworzyć przyjazną przestrzeń dla ludzi wszystkich wyznań, orientacji, płci, narodowości, w różnym wieku i stopniu sprawności. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby zmieniać świat razem z nami 

Gorąco zachęcamy do zgłaszania się na wolontariat – to wyjątkowa możliwość wsparcia rodzin uchodźczych i migranckich w Polsce i bliższego ich poznania.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 18 marca 2021 r.

Na przesłane zgłoszenia odpowiemy mailowo do 19 marca 2021 r.

ZGŁOŚ SIĘ >>>

 

Dz