Wolontariat – pomoc w nauce i integracji młodych migrantów/ migrantek i uchodźców/ uchodźczyń

Fundacja Ocalenie rozpoczyna realizację programu MINT (Mentoring na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich). Program skierowany jest do młodzieży w wieku 10–15 lat, która niedawno przybyła do Polski i potrzebuje pomocy w integracji. Naszym celem jest pomoc w lepszej integracji w Polsce – przez zapewnienie stałego wsparcia mentorek i mentorów, pracujących regularnie z uczestniczkami i uczestnikami, a także przez organizację wycieczek i spotkań w instytucjach kultury, nauki i sportu.

Poszukujemy wolontariuszy i wolontariuszek, zainteresowanych zaangażowaniem się w program w charakterze mentorów i mentorek.

Osobom, które zdecydują się wesprzeć program swoją pracą i czasem, zapewniamy:

 • zorganizowanie pracy z uczniami i uczennicami (harmonogram spotkań, miejsce spotkań itp.),
 • bezpłatne szkolenie przygotowujące do pracy z uczniami i uczennicami, które odbędzie się w dniach 6 i 7 lipca 2019 r. w Warszawie,
 • bieżące wsparcie merytoryczne i organizacyjne w trakcie udziału w programie,
 • współpracę w oparciu o porozumienie o wolontariacie.

Od kandydatów i kandydatek na mentorów–wolontariuszy oczekujemy:

 • otwartości na osoby z różnych kręgów kulturowych;
 • dyspozycyjności przez dziewięć miesięcy, w okresie lipiec–marzec, min. 2 godz. w tygodniu;
 • znajomości języka polskiego jako języka natywnego;
 • uczestnictwa w zebraniach zespołu raz w miesiącu w godzinach popołudniowych/wieczornych;
 • uczestnictwa w szkoleniu 6 i 7 lipca 2019 r. oraz obecności na spotkaniu organizacyjnym.

Dodatkowym atutem będzie:

 • wcześniejsze doświadczenie wolontariackie lub doświadczenie pracy w projekcie międzykulturowym;
 • ciekawe zainteresowania i pasje, którymi można zarazić młodzież;
 • docenianie uczenia się, także nieformalnego.

Gorąco zachęcamy do zgłaszania się do wolontariatu – to wyjątkowa możliwość wsparcia rodzin migranckich i uchodźczych w Polsce i bliższego ich poznania.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2019 r. Odpowiemy na nie mailowo do 1 lipca 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz tu: formularz zgłoszeniowy.