Wolontariat – zostań tutorką/ tutorem młodego uchodźcy

Poszukujemy wolontariuszy i wolontariuszek zainteresowanych zaangażowaniem się w jeden z programów fundacji w charakterze tutorów i tutorek dzieci uchodźczych.

Poszukujemy wolontariuszek i wolontariuszy do kontynuacji programu „Wiedza do potęgi”, prowadzonego przez Fundację Ocalenie przy wsparciu Fundacji BNP Paribas. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży uchodźczej w wieku szkolnym.

Naszym celem jest pomoc dzieciom uchodźczym w nauce oraz w funkcjonowaniu w polskiej szkole. Razem uczymy się, motywujemy, szukamy mocnych stron dziecka, wspieramy. 

Staramy się pomóc uczestniczkom i uczestnikom programu ukończyć rozpoczęty etap kształcenia z lepszymi wynikami i lepszym samopoczuciem – poprzez zapewnienie stałego wsparcia, pracując regularnie z nimi i z ich rodzinami, a także poprzez organizację wycieczek i spotkań w instytucjach kultury i nauki.

 

Od kandydatów i kandydatek na tutorów- wolontariuszy oczekujemy:

 • otwartości na osoby z różnych kręgów kulturowych;
 • dyspozycyjności od grudnia 2019 r. do czerwca 2020 r. – gotowości na regularne spotkania raz lub dwa razy w tygodniu z podopiecznym/podopieczną;
 • znajomości języka polskiego jako języka natywnego;
 • znajomości jednego spośród następujących języków : rosyjski, angielski, francuski, arabski;
 • uczestnictwa w zebraniach zespołu raz w miesiącu w godzinach popołudniowych/wieczornych;
 • uczestnictwa w warsztatach 30 listopada – 1 grudnia 2019 r. oraz obecności na spotkaniu organizacyjnym 9 grudnia 2019 r. wieczorem.

 

Osobom, które zdecydują się wesprzeć program swoim zaangażowaniem, zapewniamy:

 • zorganizowanie pracy z uczniami i uczennicami (harmonogram spotkań, miejsce spotkań itp.),
 • warsztaty przygotowujące do pracy z uczniami i uczennicami,
 • bieżące wsparcie merytoryczne i organizacyjne w trakcie udziału w programie,
 • możliwość korzystania z indywidualnych superwizji,
 • możliwość poznania od kuchni pracy naszego wielokulturowego, eksperckiego zespołu,
 • współpracę w oparciu o porozumienie o wolontariacie,
 • dodatkowe szkolenia i warsztaty wzmacniające kompetencje tutora/ tutorki,
 • możliwość zaliczenia praktyk studenckich.

 

Jesteśmy organizacją, która stara się tworzyć przyjazną przestrzeń dla ludzi wszystkich wyznań, orientacji, płci, narodowości, w różnym wieku i stopniu sprawności. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby zmieniać świat razem z nami 🙂

Gorąco zachęcamy do zgłaszania się na wolontariat – to wyjątkowa możliwość wsparcia rodzin uchodźczych w Polsce i bliższego ich poznania.

 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 25 listopada 2019 r.: formularz zgłoszeniowy.

Na przesłane zgłoszenia odpowiemy mailowo do 25 listopada 2019 r.