Wyprawki szkolne 2


Wyprawki szkolne w formie kart podarunkowych – formularz zgłoszeniowy dla rodziców/ opiekunów

Dla kogo przeznaczone są wyprawki?

Po wyprawki szkolne (karty podarunkowe) mogą zgłaszać się rodzice/ opiekunowie, dzieci które spełniają wszystkie poniższe warunki 

  • przebywają w Polsce na podstawie przyznanego statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub azylu politycznego, posiadają pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany (posiadają kartę pobytu) lub są w trakcie procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej (posiadają TZTC), wjechały do Polski po 24 lutego 2022 r. z Ukrainy (posiadają nr PESEL UKR lub zaświadczenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o korzystaniu z ochrony czasowej).
  • we wrześniu 2022 r. będą uczęszczać do klas 1-8 szkoły podstawowej lub dowolnej klasy szkoły średniej, w Warszawie/ Łodzi/ Łomży/ Chełmie.

Formularz będzie aktywny w terminie 15.09.2022 – 25.09.2022.

Uwaga!

  • Dane adresowe w formularzu (adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły) i kraj pochodzenia prosimy wpisywać po polsku; 
  • Dane osobowe (własne oraz dzieci) prosimy wpisywać zgodnie z dokumentem tożsamości wydanym w Polsce.

Wypełnienie formularza nie gwarantuje otrzymania wyprawki.

 


 

Wyprawki szkolne (karty podarunkowe) dostępne są dla dzieci z Warszawy i okolic, Łodzi i okolic, Łomży i okolic oraz Chełma.

Adres zamieszkania w Polsce:

Status pobytowy:
Uwaga! Status będzie sprawdzany podczas odbioru wyprawki. Osoby przebywające w Polsce na innej podstawie, niż wymienione poniżej, nie otrzymają wyprawki.

Rodzaj dokumentu, którym posługuje się Pani/ Pan w Polsce:

W jakim języku sprawnie się Pani/ Pan komunikuje?
Proszę wybrać wszystkie języki, w których jest Pani/ Pan w stanie komunikować się ze zrozumieniem w mowie i w piśmie:

Liczba dzieci potrzebujących wyprawek:
Uwaga! Tylko dzieci, które w roku szkolnym 2021/22 będą uczyć się w zerówce, szkole podstawowej lub średniej. Nie przygotowujemy wyprawek do żłobków i przedszkoli.