Wyprawki szkolne Łódź

Wyprawki szkolne w formie kart podarunkowych – formularz zgłoszeniowy dla rodziców/ opiekunów z Łodzi i okolic.

Dla kogo przeznaczone są wyprawki? 

Po wyprawki szkolne (karty podarunkowe) mogą zgłaszać się rodzice/ opiekunowie, dzieci które spełniają wszystkie poniższe warunki 

  • przebywają w Polsce na podstawie przyznanego statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub azylu politycznego, posiadają pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany (posiadają kartę pobytu) lub są w trakcie procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej (posiadają TZTC), wjechały do Polski po 24 lutego 2022 r. z Ukrainy (posiadają nr PESEL UKR lub zaświadczenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o korzystaniu z ochrony czasowej).
  • we wrześniu 2023 r. będą uczęszczać do klas 1-8 szkoły podstawowej lub dowolnej klasy szkoły średniej w Łodzi i okolicach.

Formularz będzie aktywny w terminie 21-31/08/2023

Uwaga!

  • Dane adresowe w formularzu (adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły) i kraj pochodzenia prosimy wpisywać po polsku; 
  • Dane osobowe (własne oraz dzieci) prosimy wpisywać zgodnie z dokumentem tożsamości wydanym w Polsce.

Wypełnienie formularza nie gwarantuje otrzymania wyprawki.

 

Dane osobowe rodzica/ opiekuna wypełniającego formularz:

Adres zamieszkania w Polsce:

Status pobytowy:
Uwaga! Status będzie sprawdzany podczas odbioru wyprawki. Osoby przebywające w Polsce na innej podstawie, niż wymienione poniżej, nie otrzymają wyprawki.

Rodzaj dokumentu, którym posługuje się Pani/ Pan w Polsce:

W jakim języku sprawnie się Pani/ Pan komunikuje?
Proszę wybrać wszystkie języki, w których jest Pani/ Pan w stanie komunikować się ze zrozumieniem w mowie i w piśmie:

Liczba dzieci potrzebujących wyprawek:
Uwaga! Tylko dzieci, które w nadchodzącym roku szkolnym będą uczyć się w zerówce, szkole podstawowej lub średniej. Nie przygotowujemy wyprawek do żłobków i przedszkoli.