Wyprawki szkolne Warszawa

Wyprawki szkolne w formie kart podarunkowych – formularz zgłoszeniowy dla rodziców/ opiekunów z Warszawy i okolic.

Dla kogo przeznaczone są wyprawki?

Po wyprawki szkolne (karty podarunkowe) mogą zgłaszać się rodzice/ opiekunowie, dzieci które spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • przebywają w Polsce na podstawie przyznanego statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub azylu politycznego, posiadają pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany (posiadają kartę pobytu) lub są w trakcie procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej (posiadają TZTC), wjechały do Polski po 24 lutego 2022 r. z Ukrainy (posiadają nr PESEL UKR lub zaświadczenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o korzystaniu z ochrony czasowej).
  • we wrześniu 2023 r. będą uczęszczać do klas 1-8 szkoły podstawowej lub dowolnej klasy szkoły średniej w Warszawie i okolicach.

Formularz będzie aktywny w terminie 21-29/08/2023

Uwaga!

  • Dane adresowe w formularzu (adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły) i kraj pochodzenia prosimy wpisywać po polsku;
  • Dane osobowe (własne oraz dzieci) prosimy wpisywać zgodnie z dokumentem tożsamości wydanym w Polsce.

Wypełnienie formularza nie gwarantuje otrzymania wyprawki.

 

Rejestracja została zakończona