Załatw to: Numer PESEL

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, umożliwiający identyfikację osoby fizycznej, której został nadany. PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, jest jednym z podstawowych rejestrów w Polsce i zawiera informacje o obywatelach polskich oraz cudzoziemcach, którzy ten unikatowy numer identyfikacyjny posiadają. Numer PESEL wykorzystywany jest w kontaktach z urzędami, służbą zdrowia czy bankami oraz przy załatwianiu wielu innych spraw życia codziennego.

PESEL dla cudzoziemców

Choć posiadanie numeru PESEL przez cudzoziemca nie jest samo w sobie warunkiem legalności pobytu czy uzyskania dostępu do rynku pracy, to w praktyce znacznie ułatwia funkcjonowanie w Polsce. Cudzoziemcy mogą uzyskać numer PESEL, jeżeli zameldują się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni. Wówczas jest on nadawany automatycznie. Jeżeli jednak takiej możliwości nie ma, a numer PESEL jest potrzebny (bo np. wymaga tego jakiś urząd), należy złożyć wniosek w urzędzie gminy o jego nadanie. Może to zrobić sama osoba zainteresowana lub działający w jej imieniu pełnomocnik. Należy przygotować również dokument, który potwierdzi tożsamość oraz inne podane we wniosku informacje. Wniosek powinien zawierać m.in. faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Warto przy tym pamiętać, że jeśli jakiś urząd (np. ZUS czy urząd skarbowy) żąda podania numeru PESEL, powinien również wskazać podstawę prawną.

Gdzie załatwić sprawę

Jeśli możesz się zameldować:

  • w urzędzie gminy właściwym dla Twojego miejsca zameldowania (tam gdzie jesteś albo chcesz się zameldować)

Jeśli nie możesz się zameldować, a potrzebujesz numeru PESEL:

  • w urzędzie gminy, na terenie której jest siedziba Twojego pracodawcy, lub
  • w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Leona Kruczkowskiego 2) — jeśli nie pracujesz albo Twój pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Usługa nadania numeru PESEL jest bezpłatna.

Załatw to z nami!

Potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu numeru PESEL?  

W czasach koronawirusowych Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomoże Ci zdalnie! Napisz do nas na adres: [email protected] i wpisz w tytule “Numer PESEL”. 

Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.