Załatw to: Ślub w Polsce

Do Centrum Pomocy Cudzoziemcom wpływa wiele pytań na temat ślubu obcokrajowczyń i obcokrajowców. W tym artykule opisaliśmy, jak zawrzeć w Polsce związek małżeński.

Do zawarcia związku małżeńskiego są potrzebne następujące dokumenty:

  • aktualny paszport/dokument tożsamości uprawniający do pobytu
  • akt urodzenia
  • od wdów_wdowców: akt zgonu małżonka_małżonki
  • od osób rozwiedzionych: akt rozwodu
  • oświadczenie o tym, jakie nazwisko zostanie po ślubie (wypełnia się w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Do wszystkich dokumentów w języku innym niż polski muszą być dołączone tłumaczenia.

Dodatkowo powinien zostać również załączony dokument potwierdzający prawo do zawarcia związku małżeńskiego wydany przez odpowiednie władze państwa pochodzenia.

W celu uzyskania takiego dokumentu trzeba skontaktować się z konsulatem państwa pochodzenia w Polsce. Częścią procedury wydania takiego dokumentu może być wywiad dotyczący motywacji do zawarcia małżeństwa z osobą innego pochodzenia.

Jeżeli państwo pochodzenia nie wydaje takich dokumentów, trzeba zwrócić się do Sądu Rodzinnego* z prośbą o zwolnienie z obowiązku jego dostarczenia. Odpowiedni wniosek, podpisany przez obie osoby, może być dołączony przez jedną z nich. W czynnościach sądowych udział muszą brać oboje. Sprawa może się toczyć nawet do sześciu miesięcy. Sąd wysyła dezyję pocztą na wskazany w podaniu adres (na terenie Polski).

*Trzeba się zwracać do Sądu Rejonowego zgodnie z miejscem zamieszkania. Jeżeli miejsce zamieszkania jest poza Polską, to należy się zwrócić do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego

Dokumenty opisane wyżej należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego nie później niż 31 dni przed planowaną datą ślubu. Pracownik_czka Urzędu Cywilnego sporządzi zaświadczenie o braku przeciwskazań do zawarcia małżeństwa w Polsce. Ten dokument pozostaje ważny przez 6 miesięcy.

Jeśli któreś z przyszłych małżonków nie mówi po polsku, to w ceremonii ślubnej musi wziąć udział tłumacz_ka.

 

Załatw to z nami!

Potrzebujesz pomocy z zebraniem dokumentów? Nie wiesz do którego urzędu się zwrócić? Zgłoś się do CPC

W czasach koronawirusowych Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomoże Ci zdalnie! Napisz do nas na adres: [email protected] i opisz krótko swój problem. Jeśli zależy Ci na szybkim kontakcie, możesz również przesłać do nas swój numer telefonu – ułatwi nam to komunikację i skróci czas oczekiwania na odpowiedź. Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna. 

Tekst ma charakter wyłącznie informacyjny – nie pośredniczymy w kontaktach z urzędami.

Więcej podpowiedzi, o jakie sprawy warto zadbać, mieszkając w Polsce i w czym może Ci pomóc Centrum Pomocy Cudzoziemcom znajdziesz TUTAJ.