Załatw to: Spis powszechny 2021

1 kwietnia 2021 roku startuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP). Spisy powszechne przeprowadzane są w Polsce raz na 10 lat i służą do określenia struktury narodowościowej, etnicznej i wyznaniowej kraju. Wyniki spisu stanowić będą także źródło wiedzy na temat m.in. mniejszości etnicznych i narodowych, diaspor wyznaniowych oraz cudzoziemców i cudzoziemek zamieszkujących Polskę, a także warunków w jakich mieszkają i problemów z jakimi się zmagają. Dane te będą podstawą działań wielu instytucji przez kolejnych dziesięć lat. 

 

Kiedy można się spisać?

W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań można wziąć udział od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.

 

Jakie dane są zbierane?

Spisujący się będą odpowiadali na pytania m.in. o cechy demograficzne (płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, kraj urodzenia i posiadanego obywatelstwa), narodowość, język, wyznanie, wykształcenie i zatrudnienie, rok przyjazdu do Polski, niepełnosprawność, warunki mieszkaniowe. Szczegółowy zakres zbieranych danych można znaleźć tutaj.

 

Kto może wziąć udział i jak to zrobić?

 Zgodnie z polskim prawem udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy. Badanie obejmuje wszystkie osoby mieszkające w Polsce – zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców, w tym także osoby mieszkające w Polsce na stałe, które w czasie spisu przebywają za granicą. Spis powszechny nie podejmuje kwestii podstawy i legalności pobytu w Polsce. Co istotne, udział w badaniu jest całkowicie anonimowy, a wpisane dane są chronione tajemnicą statystyczną.  

Aby wziąć udział w spisie, należy wypełnić formularz na stronie internetowej spis.gov.pl. Można to zrobić na komputerze, telefonie lub dowolnym urządzeniu mobilnym. Osoby, które nie będą mogły wykonać samospisu przez internet, mogą zadzwonić na przeznaczoną do tego celu infolinię: 22 279 99 99 i spisać się przez telefon. Jeżeli z jakiegoś powodu osoba nie może dokonać spisu samodzielnie, skontaktuje się z nią rachmistrz spisowy telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis.

 

Załatw to z nami!

Chcesz wziąć udział w spisie powszechnym i potrzebujesz wsparcia?  

W czasach koronawirusowych Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomoże Ci zdalnie! Napisz do nas na adres: [email protected] i wpisz w tytule “NSP 2021”. 

Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.

Bezpieczna przystań

Cykl „Załatw to z nami” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w ramach projektu „CPC III”.

***

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.