Załatw to: Wymiana prawa jazdy

Jeśli mieszkasz w Polsce przynajmniej od 185 dni i posiadasz zagraniczne prawo jazdy, zadbaj o wymianę tego dokumentu na polski. Zazwyczaj nie musisz tego robić w przypadku, gdy Twoje prawo jazdy zostało wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Wielkiej Brytanii do dnia 31 grudnia 2020 r. Takie prawa jazdy uprawniają do kierowania pojazdami na terytorium Polski przez cały okres ich ważności.

Natomiast prawo jazdy wydane poza obszarem Unii Europejskiej / EFTA przestaje być ważne po 6 miesiącach od uzyskania stałego lub czasowego pobytu w Polsce. Dotyczy to także prawa jazdy wydanego w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020r. W tej sytuacji, planując dłuższy pobyt w Polsce, należy dokonać wymiany prawa jazdy. 

Jak załatwić sprawę

Procedura jest prowadzona w Urzędzie Dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania — jeśli mieszkasz w Warszawie. Umów się na wizytę telefonicznie (sprawdź numery telefonów do poszczególnych urzędów dzielnic) lub poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (rezerwacje.um.warszawa.pl).

Przygotuj wymagane dokumenty, w szczególności:

  • wniosek (formularze dostępne są również w Urzędzie),
  • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm (sprawdź szczegółowe wymagania dotyczące zdjęcia do prawa jazdy),
  • ksero zagranicznego prawa jazdy z tłumaczeniem na język polski (wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula – tłumaczenie musi stanowić integralną część dokumentu),
  • kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski,
  • dokument potwierdzający adres zameldowania (jeśli nie masz meldunku, zapytaj w urzędzie gminy, co zrobić).

Opłaty i terminy

Opłata za wydanie polskiego prawa jazdy wynosi 100,50 zł. Urząd, po potwierdzeniu danych z zagranicznego prawa jazdy, w ciągu 9 dni roboczych wydaje polski dokument. Potwierdzanie danych jednak czasem może trwać nawet do 2 miesięcy w przypadku skomplikowanych spraw.  Informacje o tym, na jakim etapie jest Twoja sprawa, możesz uzyskać we właściwym Urzędzie lub na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl.

Załatw to z nami!

Potrzebujesz konsultacji w sprawie wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie?  

W czasach koronawirusowych Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomoże Ci zdalnie! Napisz do nas na adres: [email protected] i wpisz w tytule “Wymiana prawa jazdy”. 

Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.