Załatw to: Zatrudnienie w Polsce – co warto wiedzieć

Procedura zatrudnienia w Polsce często wydaje się być skomplikowana dla osób z zagranicy. W tym artykule opowiadamy o najważniejszych kwestiach związanych z zatrudnieniem osób migranckich w Polsce.

Prawo do zatrudnienia

Dostęp do rynku pracy w Polsce zależy od legalności pobytu. Warto zaznaczyć, że niektóre tytuły pobytowe niosą ze sobą pewne ograniczenia.

Legalną pracę może podjąć każda osoba migrancka z pobytem stałym lub z tytułem rezydenta długoterminowego UE. Dostęp do rynku pracy mają również osoby przebywające w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizy humanitarnej, ochrony międzynarodowej lub pobytu tolerowanego i humanitarnego, a także osoby, które są w procedurze uchodźczej ponad 6 miesięcy.

Jeżeli praca zarobkowa jest głównym celem przyjazdu do Polski, można ubiegać się o wizę pracowniczą, a także o zezwolenie jednolite na pobyt i pracę – są to tytuły pobytowe, które są zależne od zatrudnienia (osoba traci status pobytowy 30 dni po zerwaniu stosunku pracy).

Zezwolenie na pracę

W Polsce, aby pracować legalnie, potrzebne jest zezwolenie na pracę. Osoby obywatelskie niektórych państw mogą skorzystać z procedury uproszczonej – wystarczy że pracodawca złoży w Urzędzie Miasta oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Wówczas osoba może pracować bez zezwolenia przez 6 miesięcy.

 Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę są między innymi:

  • osoby z ochroną międzynarodową lub pobytem tolerowanym/humanitarnym;
  • osoby przebywające w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały;
  • posiadaczki i posiadacze tytułu rezydenta długoterminowego UE;
  • osoby z obywatelstwem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • osoby posiadające Kartę Polaka;
  • absolwenci i absolwentki szkół ponadgimnazjalnych i studiów wyższych w Polsce;
  • studentki i studenci studiów stacjonarnych w języku polskim.

Pełną listę sytuacji, w których nie jest potrzebne zezwolenie na pracę można znaleźć tu.

Poszukiwanie pracy

Pracy można szukać na kilka sposobów. Pierwszy z nich, to wejście na dowolny portal z ofertami pracy, przejrzenie ich, znalezienie kilku ofert, które nas zaciekawiły, i postępowanie zgodnie z instrukcją w ofercie – zwykle jest to wysłanie CV na podany adres mailowy.

Kolejny sposób to określenie, jaka branża nas interesuje, wyszukanie kilku podmiotów, które zajmują się tym rodzajem działalności, i znalezienie na ich stronie internetowej zakładki „oferty pracy”. Następnie należy, tak samo jak w poprzednim punkcie, postępować zgodnie z instrukcją w ofercie.

Jeżeli oferujemy jakąś konkretną usługę, na przykład, sprzątanie bądź korepetycje, to można umieścić na portalu przeznaczonym do poszukiwania pracy lub freelance’u ofertę swojej usługi. Wówczas pozostaje oczekiwać, aż osoba zainteresowana daną usługą się zgłosi.

Pomoc w zatrudnieniu

Osoby z niektórymi tytułami pobytowymi – m.in. pobyt stały, pobyt czasowy, ochrona międzynarodowa – mają prawo do korzystania z usług Urzędu Pracy. To instytucja, która wspiera ludzi w poszukiwaniu pracy, oferuje szkolenia i dofinansowania do szkoleń, a także gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne osobom bezrobotnym.

Te z osób migranckich, które nie są uprawnione do korzystania z usług Urzędu Pracy, mogą otrzymać wsparcie doradczyni zawodowej w organizacjach pozarządowych, na przykład w Punkcie Informacji Zawodowej dla Cudzoziemców.

Od niedawna Centrum Pomocy Cudzoziemcom również oferuje podobną usługę – można umówić się z doradczynią zawodową, która może pomóc w stworzeniu CV, znalezieniu pracodawcy, lub doradzić w sprawie warunków i możliwości zatrudnienia.

 

Załatw to z nami!

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu pracy? Masz wątpliwości, czy potrzebujesz zezwolenia? Zgłoś się do CPC

W czasach koronawirusowych Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomoże Ci zdalnie! Napisz do nas na adres: [email protected] i opisz krótko swój problem. Jeśli zależy Ci na szybkim kontakcie, możesz również przesłać do nas swój numer telefonu – ułatwi nam to komunikację i skróci czas oczekiwania na odpowiedź. Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna. 

Tekst ma charakter wyłącznie informacyjny – nie pośredniczymy w kontaktach z urzędami.

Więcej podpowiedzi, o jakie sprawy warto zadbać, mieszkając w Polsce i w czym może Ci pomóc Centrum Pomocy Cudzoziemcom znajdziesz TUTAJ.