Aleksandra Kacprowicz

Koordynatorka projektu CPC III  (współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa).