Aleksandra Kretkowska

Członkini zespołu ds. fundraisingu i promocji