Alicja Łepkowska-Gołaś

Opiekunka świetlicy w Łomży

Jak prawie każdy w Fundacji zacznałam od wolontariatu jednocześnie pracując w Urzędzie Miejskim w Łomży. Oczywistym stało się, że zostałam specjalistką od obsługi uchodźców w łomżyńskim magistracie. Moja praca wolontariacka była związana z pomocą w nauce dzieciom uczęszczającym do naszej świetlicy. Teraz opiekuję się naszymi wolontariuszami, uczę języka polskiego wolnych chwilach, jeżdżę z dziećmi na kolonie i wycieczki. Stałam się fundacyjną matką dla dzieci naszych beneficjentów. Na co dzień staram się podtrzymać rodzinną atmosferę, która zawsze panowała w Punkcie Konsultacyjnym w Łomży.
Ukończyłam administrację publiczną oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Ponadto skończyłam przygotowanie pedagogiczne. Każda z tych dziedzin pomaga mi lepiej pomagać.
W wolnym czasie dawno temu czytałam mnóstwo książek, teraz tylko dużo. Moim konikiem jest historia, w szczególności I połowa XX wieku.