Alisa Styslavska

Od najmłodszych lat angażuję się w działania organizacji pozarządowych związanych z prawami człowieka, promowaniem wielokulturowego społeczeństwa obywatelskiego, prawami osób LGBTQIAAP. Wierzę, że rzetelna edukacja jest podstawą do silnego i świadomego społeczeństwa, pełnego otwartości, wzajemnego szacunku, chęci do współpracy i wolnego od dyskryminacji. Jestem absolwentką Bezpieczeństwa wewnętrznego (specjalizacja zarządzanie kryzysowe) na Uniwersytecie Warszawskim, uwielbiam ludzi i szaleję na punkcie kotów:)