Anna Borawska

Doradca zawodowy w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży

Staram się postępować w myśl zasady: „Dobro. Im więcej go dajesz, tym więcej dostajesz”.
Dlatego już w 2016 roku zaangażowałam się w pracę w Fundacji Ocalenie w ramach projektu
„Aktywizacja po polsku”.
Udzielam porad w zakresie kreowania kariery edukacyjno-zawodowej. Pomagam
w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,
wyszukiwaniu ofert pracy, kontakcie z pracodawcami.
Mam wiele zainteresowań, chętnie zdobywam nowe umiejętności i kwalifikacje.