Anna Moszczyńska

Prawniczka w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie

Prawniczka współpracująca z Fundacją Ocalenie w zakresie spraw związanych  z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Ekspert – Prawnik  w Profsa.pl, Partner – Prawnik w Lawko.pl. 

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Prawo w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz studia licencjackie o specjalizacji Ochrona Prawna Dóbr Kultury w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Uczestniczka eksternistycznego seminarium doktoranckiego z zakresu prawa konstytucyjnego w Centrum Naukowym INP PAN i EWSPA pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Romana Wieruszewskiego.

Publikacje: m.in. „Porozumienie Unii Europejskiej z Turcją w sprawie migrantów a przestrzeganie zasady non-refoulement” Sprawy Międzynarodowe 4/2016, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych; „Umowy najmu mieszkania. Najem zwykły i najem okazjonalny. Najem w czasie koronawirusa (COVID-19)”, Lawko.pl.