Anna Olender

Prawniczka w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży

Z Fundacją związana jestem od 2014 roku, ale zawsze interesowała mnie tematyka pomocy cudzoziemcom, w szczególności uchodźcom, imigrantom, repatriantom. W Fundacji udzielam konsultacji prawnych, a także zajmuję się bezpośrednią pomocą, polegającą współpracy z urzędami w zakresie pomocy uchodźcom. Z zawodu jestem radcą prawnym, dlatego też, zakres udzielanej pomocy prawnej jest bardzo szeroki.