Bogumiła Chodzyńska

Asystentka rodziny w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie