Dorota Nowok

Koordynatorka pomocy rzeczowej w Warszawie