Dorota Przygucka

Koordynatorka Centrum Pomocy Ofiarom Tortur, koordynatorka zespołu psychologicznego

Psycholożka, tłumaczka, w Fundacji Ocalenie od 2013 roku. Obecnie koordynuje pracę zespołu psychologicznego oraz działalność Centrum Pomocy Ofiarom Tortur. Wcześniej zdobywała doświadczenie pracując w interwencji kryzysowej z polskimi i cudzoziemskimi ofiarami przestępstw, w tym wykorzystania seksualnego, prostytucji przymusowej i pracy przymusowej.

Ukończyła między innymi Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia, studia podyplomowe „Współczesne Migracje Międzynarodowe” organizowane przez OBM UW oraz kurs „Trauma and resilience: Theory & Practice from the Israeli Experience” na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.

Lubi pracę w ogrodzie, spacery i łódki z papieru.