Emilia Oksentowicz

Koordynatorka działań fundacji w Biennale Warszawa