Hava Ausheva

Wolontariuszka w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie