Iryna Ahapava

Asystentka międzykulturowa

Ukończyłam filologię rosyjską (licencjat) oraz polską (magister), a także studia podyplomowe Nauczanie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne. Pracowałam z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi ucząc ich języka obcego, posiadam m.in. doświadczenie akademickie (Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie). Uczestniczyłam w konferencjach naukowych i metodycznych (w Polsce i za granicą) jako prelegentka, ciągle podnoszę swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach i warsztatach. Byłam też członkinią Grantu badawczego (KUL). Współpracuję z Fundacją od stycznia 2023 roku jako asystentka międzykulturowa.