Iryna Kordulewska

Iryna KondratiukMentorka kulturowa w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie

Dołączyłam do zespołu Fundacji Ocalenie w 2021 roku, żeby okazywać pomoc cudzoziemcom mieszkającym w wielokulturowej Warszawie. Moim zadaniem jest wsparcie uczestników projektu „Moja szansa w Polsce” na drodze realizacji ich celów zawodowych, a także mentoring obcokrajowców w integracji w nowym kraju zamieszkania.

Studiowałam dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dziennikarstwo międzynarodowe na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Ukończyłam studia podyplomowe z filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Moją pasją jest reżyseria, szerzenie dobra i dobrych wartości poprzez tworzenie filmów.