Joanna Marciniak

Członkini zespołu kursów polskiego

Joanna Marciniak, OcalenieZ wykształcenia jestem polonistką (Uniwersytet Wrocławski 2001), ukończyłam studia podyplomowe w zakresie edytorstwa (2003) resocjalizacji (2005) i nauczania języka polskiego jako obcego (2021). Znam rosyjski (C1), angielski (B2), uczę się ukraińskiego.

W swej karierze zawodowej byłam naprzemiennie nauczycielką/lektorką języka polskiego (zazwyczaj jako obcego), organizatorką przedsięwzięć edukacyjnych,  kulturalnych i pomocowych, a także urzędniczką. Pracowałam w Polsce, Kazachstanie i Rosji, współpracowałam z partnerami na Białorusi, w Ukrainie i w Gruzji. Byłam zatrudniona w instytucjach edukacyjnych (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oławie, gimnazja w Pawłodarze i Usolu Syberyjskim, uniwersytet lingwistyczny w Irkucku), urzędach państwowych (ambasada w Moskwie, konsulaty w Irkucku i Sankt Petersburgu) i organizacjach pozarządowych (Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne). Mam doświadczenie wolontariackie.

Lubię podróżować, fascynuje mnie rosyjska Północ, sporo czytam współczesnej literatury, zwłaszcza reportażu. Jako partnerów cenię sobie ludzi konkretnych i pracowitych.