Jonasz Żak

Prawnik w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie

Od początku mojej drogi zawodowej związany jestem z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw człowieka, w tym wsparciem dla uchodźców i cudzoziemców. Ukończyłem studia podyplomowe „Prawa i wolności człowieka” INP PAN. Obecnie jestem adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Podjęcie współpracy z Fundacją Ocalenie w celu pomocy uchodźcom było dla mnie naturalną reakcją na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej i towarzyszące mu naruszenia praw człowieka.