Justyna Wróbel

Prawniczka w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie

Absolwentka prawa oraz historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie aplikantka adwokacka Izby Adwokackiej w Warszawie. Pracowała w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz jako członek Zespołu ds. rewindykacji dóbr kultury. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji w ramach programu Youth in Action, m.in. w Armenii, Azerbejdżanie i Turcji. Regularnie publikuje artykuły na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, skupiając się na krajach Bliskiego Wschodu i obszarze postradzieckim.

W Fundacji Ocalenie udziela konsultacji prawnych, pomaga klientom przy sporządzaniu pism procesowych, współpracuje z urzędami oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w procedurę ochrony międzynarodowej.

Interesuje się także malarstwem niderlandzkim, kinem europejskim i irańskim oraz językami diaspor. Każdą wolną chwilę poświęca na podróże: od festiwalu filmowego w Kazimierzu Dolnym, przez obchody dnia św. Jerzego w gruzińskiej Swanetii, po żydowski karnawał, Purim, w kibucu nad Jeziorem Galilejskim.