Karina Melnytska

Koordynatorka projektu “Polska naszym wspólnym domem”, Mentorka kulturowa w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie