Karina Melnytska

Koordynatorka projektu „Polska naszym wspólnym domem”, Mentorka kulturowa w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie