Klaudia Rukszan

Koordynatorka projektu “Wsparcie Integracji Uchodźców”  (współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa)