Klaudia Rukszan

Koordynatorka projektu „Wsparcie Integracji Uchodźców”  (współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa)