Kristina Stankiewicz

Doradczyni zawodowa w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie