Krzysztof Krajcarz

Koordynator programu tutoringowego. Edukator, lektor języka polskiego jako obcego.

Od 2 lat pracuje z dziećmi z doświadczeniem uchodźczym. W swojej pracy wierzy przede wszystkim w jasną komunikację i szacunek. Człowiek tysiąca pasji i zainteresowań. Porozumiewa się po polsku, angielsku, hiszpańsku i rosyjsku.