Małgorzata Ćwiek

Menedżerka programu tutoringowego

Politolog, socjoterapeutka trenerka. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii. Ukończyła szkołę trenerów i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieskiej Linii. Od 16 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, pracując z dziećmi i młodzieżą zagrożoną marginalizacją społeczną. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty umiejętności miękkich i szkolenia. W Fundacji Ocalenie kieruje programem tutoringowym.