Marianna Wartecka

Członkini zespołu ds. fundraisingu i promocji