Michał Golec

Prawnik w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie

Ukończyłem prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2019 roku pracuje jako prawnik w Fundacji Ocalenie. Wiele lat pracowałem w administracji rządowej, w tym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 2013 r. współpracuję z organizacjami pozarządowymi takimi jak Fundacja United Way Polska oraz Powiślańska Fundacja Społeczna.