Sasha Yeromina

Mentorka kulturowa w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łodzi

Pochodzę z Ukrainy, ale przez sześć lat mojego pobytu w Łodzi to miasto stało się moją drugą małą ojczyzną. Kończę studia magisterskie na kierunku kulturoznawstwo na UŁ. Jako szczęśliwe dziecko i empatyczna dorosła promowałam otwartą postawę tolerancyjną wśród dzieci, pełniąc obowiązki nauczycielki edukacji międzykulturowej w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi. Teraz kontynuuję przygodę z tematami akceptacji i otwartości ku inności w Fundacji Ocalenie.

Obszar moich zainteresowań poza pracą jest szeroki, ale najbliżej mojemu sercu do muzyki elektronicznej, sztuki współczesnej i rozwoju duchowego. Organizuję cykl imprez i wydarzeń kulturalnych pod nazwą Czary Mary, które łączą te trzy rzeczy – zapraszam!