Tadeusz Kołodziej

Prawnik w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie

Ukończyłem kierunek Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Law and Politics of International Conflicts na Vrije Universiteit w Amsterdamie. Przed pracą w Fundacji odbywałem staże w kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, w Kosowie w ramach misji EULEX oraz w ambasadzie RP w Rydze. W stopniu zaawansowanym znam język rosyjski i angielski. Pracuję w Fundacji Ocalenie od 2019 roku specjalizując się w prawie azylowym i migracyjnym. Interesuję się prawem konfliktów zbrojnych
na obszarze postradzieckim. Oprócz pracy w Fundacji odbywam aplikację adwokacką.