Tahmina Rajabova

Mentorka kulturowa w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie