Tomasz Pietrzak

Koordynator zespołu prawnego

Prawnik w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie

Z wykształcenia jestem prawnikiem i arabistą, w Fundacji Ocalenie zajmuję się udzielaniem porad prawnych i koordynowaniem zespołu prawnego. Ukończyłem studia prawnicze i arabistyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz islamoznawstwo na uniwersytecie Eberharda Karola w Tybindze. Pracowałem w organizacjach pozarządowych, Instytucie Historii Nauki w Islamie w Stambule oraz w wydawnictwie prawniczym. Interesuję się historią Afryki i Azji Południowo-Zachodniej, literaturą podróżniczą i nurtami religijnymi w islamie. Jestem zapalonym bibliofilem (także ebookowym), zdarza mi się kupować książki nawet nocą. Skrycie kocham Roberta Makłowicza.