Yuliia Tkachuk

Asystentka rodziny w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie. Koordynatorka świetlic w Warszawie.

Asystentka rodziny w programie „Witaj w domu”, specjalistka ds. wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży, asystentka międzykulturowa, edukatorka.