Aktywizacja po polsku

28/12/2015

Fundacja Ocalenie od września 2015 roku realizuje projekt Aktywizacja po polsku, którego celem się wspieranie integracji cudzoziemców w Polsce.

Projekt realizowany w Partnerstwie z Fundacją “Nasz Wybór” oraz Stowarzyszeniem Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z Trójmiasta.

Projekt realizowany w trzech miastach: Warszawa, Gdańsk, Łomża.

Głównym działaniami w projekcie są:

  • kursy języka polskiego na różnych poziomach,
  • poradnictwo zawodowe,
  • aktywizacja zawodowa – warsztaty umiejętności miękkich i poszukiwania pracy,
  • szkolenie wolontariuszy.

Okres realizacji: wrzesień 2015 – kwiecień 2017 (projekt wydłużony do sierpnia 2017)

Projekt współfinansowany z Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu Państwa.

Bezpieczna przystań.

          


Warszawa

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl


Łomża

Sadowa 8, 18-400 Łomża

+48 86 214 16 57

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

cpc@cpc.org.pl

cpc.org.pl


Dane rejestrowe

Fundacja Ocalenie

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

NIP: 118-157-02-03

KRS: 0000030279