Aktywizacja po polsku

Fundacja Ocalenie od września 2015 do sierpnia 2017 roku realizowała projekt „Aktywizacja po polsku”, którego celem się wspieranie integracji cudzoziemców w Polsce.

Projekt realizowany w Partnerstwie z Fundacją “Nasz Wybór” oraz Stowarzyszeniem Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z Trójmiasta.

Projekt realizowany w trzech miastach: Warszawa, Gdańsk, Łomża.

Głównym działaniami w projekcie są:

  • kursy języka polskiego na różnych poziomach,
  • poradnictwo zawodowe,
  • aktywizacja zawodowa – warsztaty umiejętności miękkich i poszukiwania pracy,
  • szkolenie wolontariuszy.

Okres realizacji: wrzesień 2015 – kwiecień 2017 (projekt wydłużony do sierpnia 2017)

Projekt współfinansowany z Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu Państwa.

Bezpieczna przystań.