Welcoming Spaces

Fundacja Ocalenie razem z Szkołą Główną Handlową prowadzi działania w...

Analiza projektu CPC III – dobre praktyki dotyczące świadczeń na rzecz obywateli państw trzecich

Projekt "CPC III", współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu,...

Podnoszenie standardów pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Projekt “Podnoszenie standardów pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” jest realizowany od...

Integracyjny Program Mieszkaniowy II (w ramach projektu “WITEK”)

Projekt “Integracyjny Program Mieszkaniowy II” jest realizowany od stycznia do...

Centrum Pomocy Cudzoziemcom III

Projekt “Centrum Pomocy Cudzoziemcom III” jest realizowany od grudnia 2018...

MINT: Mentoring for integration of children affected by migration

Migrant children and youth are especially vulnerable to social exclusion....

MINT: Mentoring na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich

Spośród migrantów to właśnie dzieci i młodzież są szczególnie narażone...

MultiTrening 2

Założeniem projektu jest podwyższenie kompetencji i wrażliwości międzykulturowej kadry służb...

Aktywizacja po polsku

Fundacja Ocalenie od września 2015 do sierpnia 2017 roku realizowała...

Centrum Pomocy Cudzoziemcom II

Projekt “Centrum Pomocy Cudzoziemcom II” był realizowany od grudnia 2015...