Kompleksowe wsparcie osób uchodźczych w ramach darowizny IKEA

Dzięki wsparciu naszego partnera strategicznego IKEA możemy kontynuować kompleksowe wsparcie...

Kompleksowe wsparcie osób cudzoziemskich w Łomży

Fundacja Ocalenie prowadzi Centrum Pomocy Cudzoziemcom (CPC) w Łomży od...

24-miesięczny projekt sponsorowany przez CARE

CARE International działa w Polsce od 2022 roku w odpowiedzi...

Projekt integracji cudzoziemców i cudzoziemek w Łodzi

W maju 2022 roku rozpoczął się projekt integracji cudzoziemców i...

Kompleksowe wsparcie dla dzieci uchodźczych z Ukrainy oraz członków ich rodzin (FDDS)

W okresie 19.04.2022 - 19.10.2022  Fundacja Ocalenie realizuje projekt “Kompleksowe...

Świetlica dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym w ramach darowizny Ingka Centers

Dzięki wsparciu Ingka Centers możliwe było rozpoczęcie działalności świetlicy dla...

Centrum Pomocy Cudzoziemcom IV

Projekt “Centrum Pomocy Cudzoziemcom IV” jest realizowany od grudnia 2021...

Wsparcie edukacyjne dzieci w ramach programu “Wiedza do Potęgi”

Fundacja Ocalenie od 2018 roku prowadzi program tutorsko-stypendialny dla dzieci...

Interwencyjne wsparcie osób uchodźczych w ramach programu Aktywni Obywatele

Projekt “Interwencyjne wsparcie uchodźców” został zrealizowany w Fundacji Ocalenie w...

Działania na granicy polsko-białoruskiej w ramach grantu Open Society Foundation

Projekt “Humanitarian Crisis on Polish territory, near the Belarussian Border”...