Centrum Pomocy Cudzoziemcom IV

Projekt “Centrum Pomocy Cudzoziemcom IV” jest realizowany od grudnia 2021...

Wsparcie dzieci uchodźczych w Łomży

W okresie 1.06.2021 - 30.11.2021 realizujemy projekt "Wsparcie dzieci uchodźczych...

Moja Szansa w Polsce

Nazwa projektu: „Moja Szansa w Polsce” Grant realizowany jest w...

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich w Polsce

Od stycznia do czerwca 2021 r. Fundacja Ocalenie realizuje projekt...

Wsparcie dzieci uchodźczych i ich rodzin

Projekt ma na celu wsparcie dzieci cudzoziemskich (uchodźczych i migranckich)...

Wsparcie Integracji Uchodźców

Projekt „Wsparcie Integracji Uchodźców” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu...

Welcoming Spaces

Fundacja Ocalenie razem z Szkołą Główną Handlową prowadzi działania w...

CPC III

Projekt "CPC III", współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu,...

Podnoszenie standardów pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Projekt “Podnoszenie standardów pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” jest realizowany od...

Integracyjny Program Mieszkaniowy II (w ramach projektu “WITEK”)

Projekt “Integracyjny Program Mieszkaniowy II” jest realizowany od stycznia do...