Moja Szansa w Polsce

Nazwa projektu: „Moja Szansa w Polsce” Grant realizowany jest w...

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich w Polsce

Od stycznia do czerwca 2021 r. Fundacja Ocalenie realizuje projekt...

Wsparcie dzieci uchodźczych i ich rodzin

Projekt ma na celu wsparcie dzieci cudzoziemskich (uchodźczych i migranckich)...

Wsparcie Integracji Uchodźców

Projekt „Wsparcie Integracji Uchodźców” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu...

Welcoming Spaces

Fundacja Ocalenie razem z Szkołą Główną Handlową prowadzi działania w...

CPC III

Projekt "CPC III", współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu,...

Podnoszenie standardów pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Projekt “Podnoszenie standardów pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” jest realizowany od...

Integracyjny Program Mieszkaniowy II (w ramach projektu “WITEK”)

Projekt “Integracyjny Program Mieszkaniowy II” jest realizowany od stycznia do...

Centrum Pomocy Cudzoziemcom III

Projekt “Centrum Pomocy Cudzoziemcom III” jest realizowany od grudnia 2018...

MINT: Mentoring for integration of children affected by migration

Migrant children and youth are especially vulnerable to social exclusion....