O Polsce po polsku

W okresie od września 2021 roku do października 2023 roku...

Wsparcie dzieci uchodźczych w Łomży

W okresie 1.06.2021 - 30.11.2021 realizujemy projekt "Wsparcie dzieci uchodźczych...

Moja Szansa w Polsce

Nazwa projektu: „Moja Szansa w Polsce” Grant realizowany jest w...

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich w Polsce

Od stycznia do czerwca 2021 r. Fundacja Ocalenie realizuje projekt...

Razem w trosce o dom

W latach 2021-2022 zostały zrealizowane dwie edycje projektu “Razem w...

Wsparcie dzieci uchodźczych i ich rodzin

Projekt ma na celu wsparcie dzieci cudzoziemskich (uchodźczych i migranckich)...

Wsparcie Integracji Uchodźców

Projekt „Wsparcie Integracji Uchodźców” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu...

Welcoming Spaces

Fundacja Ocalenie razem z Szkołą Główną Handlową prowadzi działania w...

Analiza projektu CPC III – dobre praktyki dotyczące świadczeń na rzecz obywateli państw trzecich

Projekt "CPC III", współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu,...

Podnoszenie standardów pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Projekt “Podnoszenie standardów pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” jest realizowany od...